นภาลัยเป็นผู้ให้บริการด้านการสอนและแปลเอกสารภาษาอังกฤษผ่านระบบออนไลน์ โดยนำเสนอบริการในสองรูปแบบคือ

1. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับไวยากรณ์และคำศัพท์
2. แปลและเรียบเรียงเนื้อหา

การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับไวยากรณ์และคำศัพท์จะครอบคลุมหัวข้อเหล่านี้

❱❱ สอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ
❱❱ สอนภาษาอังกฤษเพื่อการค้นคว้าและวิจัย
❱❱ สอนภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ
❱❱ สอนภาษาอังกฤษเพื่อการประสานงาน
❱❱ สอนภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาต่อรอง
❱❱ สอนภาษาอังกฤษตามความต้องการของลูกค้า

✎ การแปลและเรียบเรียงเนื้อหาจะครอบคลุมหัวข้อเหล่านี้

❱❱ แปลและเรียบเรียงเนื้อหาของเอกสารทั่วไป
❱❱ แปลและเรียบเรียงเนื้อหาของเอกสารทางธุรกิจ
❱❱ แปลและเรียบเรียงเนื้อหาของเอกสารทางการเงินและบัญชี
❱❱ แปลและเรียบเรียงเนื้อหาของเอกสารงานวิจัย
❱❱ แปลและเรียบเรียงเนื้อหาจากสื่อและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ทั้งเอกสารหรือข้อความในอีเมล เอกสารหรือข้อความบนอินเทอร์เน็ต และภาพยนตร์หรือวีดิโอ
❱❱ แปลและเรียบเรียงเนื้อหาจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ตามความต้องการของลูกค้า